Doprava zdarma pro objednávky nad 1500 Kč

Co jsou elektronické cigarety?

Elektronické cigarety (e-cigarety) jsou ruční zařízení, která fungují tak, že zahřívají tekutinu, která obvykle obsahuje nikotin a příchutě. E-cigarety vám umožňují vdechovat nikotin ve výparech namísto kouře. Jelikož se při nich nespaluje tabák, e-cigarety nevystavují uživatele stejnému množství chemikálií, které mohou způsobit onemocnění u lidí, kteří kouří klasické cigarety.

Používání elektronické cigarety je běžně známé jako „vaping“. Mnoho lidí používá e-cigarety, aby jim pomohli přestat kouřit cigarety. V této recenzi se společnost Cochrane zaměřila především na elektronické cigarety s obsahem nikotinu. Je důležité zmínit, že na trhu je několik společností, které nabízejí i elektronické cigarety bez nikotinu, kde se řadí i vapeciga.

Analýza

Realizoval se průzkum a analýza studií, které se zabývaly používáním elektronických cigaret na pomoc lidem přestat kouřit.
Tyto studie, které byly analyzovány, se zaměřovaly na náhodné kontrolované studie, ve kterých se o léčbě lidí rozhodovalo náhodně. Tento typ analýz obvykle poskytuje nejspolehlivější důkazy o účincích léčby. Hledali jsme také studie, ve kterých každý dostal léčbu e-cigaretou.

Cíl si stanovili, zjistit:
• kolik lidí přestalo kouřit alespoň šest měsíců; a
• kolik lidí mělo nežádoucí účinky, hlášeny po nejméně jednom týdnu užívání.

Analyzovalo se 78 studií, které zahrnovaly 22 052 dospělých, kteří kouřili. Studie porovnávaly e-cigarety s:
• nikotinová substituční léčba, jako jsou náplasti nebo žvýkačky;
• látky vareniklin (v lécích, který pomáhá lidem přestat kouřit);
• e-cigarety bez nikotinu;
• jiné typy elektronických cigaret obsahujících nikotin (např. kazetová zařízení, novější zařízení);
• podpora chování, jako například poradenství nebo poradenství; nebo
• žádná podpora při odvykání kouření.

Nejvíce vyhledaných studií se uskutečnilo v USA (34 studií), Spojeném království (16) a Itálii (8).

Jaké jsou výsledky?

Lidé s větší pravděpodobností přestanou kouřit alespoň na šest měsíců pomocí nikotinových e-cigaret než s použitím náhradní nikotinové terapie (6 studií, 2 378 lidí) nebo e-cigaret bez nikotinu (5 studií, 1 447 lidí).
Nikotinové elektronické cigarety mohou pomoci většímu počtu lidí přestat kouřit, jako žádná podpora nebo podpora změny jen chování a změny návyků (7 studií, 3 126 lidí).
Na každých 100 lidí, kteří používají nikotinové elektronické cigarety k ukončení kouření, může úspěšně přestat kouřit 9 až 14 lidí, v porovnání s pouhými 6 ze 100 lidí, kteří používají nikotinovou substituční terapii, 7 ze 100 používá elektronické cigarety bez nikotinu nebo 4 ze 100 lidí bez nikotinu.
Nejsme si jisti, zda existuje rozdíl mezi tím, kolik nežádoucích účinků se vyskytuje při používání nikotinových e-cigaret v porovnání s nikotinovou substituční terapií, bez podpory nebo pouze s podporou změn chování a návyků. Existují určité důkazy, že nezávažné nežádoucí účinky byly běžnější ve skupinách, které dostávaly nikotinové elektronické cigarety, ve srovnání se skupinami bez podpory nebo pouze s podporou změn chování a návyků. Nízký počet nežádoucích účinků, včetně závažných nežádoucích účinků, byl hlášen ve studiích porovnávajících nikotinové elektronické cigarety s nikotinovou substituční léčbou. Pravděpodobně není rozdíl v tom, kolik nezávažných nežádoucích účinků se vyskytuje u lidí užívajících nikotinové elektronické cigarety v porovnání s elektronickými cigaretami bez nikotinu.
Nežádoucí účinky hlášené nejčastěji u nikotinových e-cigaret byly podráždění hrdla nebo úst, bolest hlavy, kašel a nevolnost. Tyto účinky se časem snížily, když lidé pokračovali v používání nikotinových e-cigaret.

Jaké jsou výsledky?

Lidé s větší pravděpodobností přestanou kouřit alespoň na šest měsíců pomocí nikotinových e-cigaret než s použitím náhradní nikotinové terapie (6 studií, 2 378 lidí) nebo e-cigaret bez nikotinu (5 studií, 1 447 lidí).
Nikotinové elektronické cigarety mohou pomoci většímu počtu lidí přestat kouřit, jako žádná podpora nebo podpora změny jen chování a změny návyků (7 studií, 3 126 lidí).
Na každých 100 lidí, kteří používají nikotinové elektronické cigarety k ukončení kouření, může úspěšně přestat kouřit 9 až 14 lidí, v porovnání s pouhými 6 ze 100 lidí, kteří používají nikotinovou substituční terapii, 7 ze 100 používá elektronické cigarety bez nikotinu nebo 4 ze 100 lidí bez nikotinu.

Nejsme si jisti, zda existuje rozdíl mezi tím, kolik nežádoucích účinků se vyskytuje při používání nikotinových e-cigaret v porovnání s nikotinovou substituční terapií, bez podpory nebo pouze s podporou změn chování a návyků. Existují určité důkazy, že nezávažné nežádoucí účinky byly běžnější ve skupinách, které dostávaly nikotinové elektronické cigarety, ve srovnání se skupinami bez podpory nebo pouze s podporou změn chování a návyků. Nízký počet nežádoucích účinků, včetně závažných nežádoucích účinků, byl hlášen ve studiích porovnávajících nikotinové elektronické cigarety s nikotinovou substituční léčbou. Pravděpodobně není rozdíl v tom, kolik nezávažných nežádoucích účinků se vyskytuje u lidí užívajících nikotinové elektronické cigarety v porovnání s elektronickými cigaretami bez nikotinu.
Nežádoucí účinky hlášené nejčastěji u nikotinových e-cigaret byly podráždění hrdla nebo úst, bolest hlavy, kašel a nevolnost. Tyto účinky se časem snížily, když lidé pokračovali v používání nikotinových e-cigaret.

Jak spolehlivé jsou tyto výsledky?

Výsledky jsou založeny na několika studiích a pro některé výsledky se údaje značně lišily.
Objevily se však důkazy, že bez nikotinové elektronické cigarety pomáhají více lidem přestat kouřit jako nikotinová substituční léčba. Nikotinové elektronické cigarety pravděpodobně pomáhají více lidem přestat kouřit méně než elektronické cigarety bez nikotinu, ale k potvrzení tohoto je stále zapotřebí více studií.
Studie srovnávající nikotinové a bez nikotinové e-cigarety s behaviorální nebo žádnou podporou také ukázaly vyšší míru odvykání u lidí používajících nikotinové e-cigarety, ale poskytují méně jisté údaje kvůli problémům s designem studie. Většina výsledků pro nežádoucí účinky se může změnit, bude-li k dispozici více důkazů.
Nikotinové elektronické cigarety mohou lidem pomoci přestat kouřit alespoň na šest měsíců. Důkazy ukazují, že ještě lepší výsledky prokazují elektronické cigarety bez obsahu nikotinu než ty co fungují jako náhradní nikotinová terapie s obsahem snížené dávky nikotinu.
Elektronické cigarety s nikotinem i bez nikotinu mohou fungovat lépe než žádná podpora nebo samotná podpora chování a nemusí být spojeny se závažnými nežádoucími účinky.
Stále však potřebujeme více důkazů, zejména o účincích novějších typů elektronických cigaret, které mají lepší přísun nikotinu než starší typy elektronických cigaret, protože lepší podávání nikotinu může pomoci většímu počtu lidí přestat kouřit.

Závěry:

Existují jisté důkazy, že elektronické cigarety bez nikotinu zvyšují míru odvykání ve srovnání s elektronickými s nižším obsahem nikotinu. Důkazy porovnávající elektronické cigarety bez resp s nikotinem as běžnou péčí/bez léčby také naznačují přínos, ale jsou méně jednoznačné v této fázi průzkumů dat. K potvrzení velikosti účinku jsou zapotřebí další studie.

Informace:

Elektronické cigarety jsou elektronické vape cigarety na bázi páry bez kouře, které vytvářejí aerosol zahříváním e-liquidu. Někteří lidé, kteří kouří, používají elektronické cigarety k zastavení nebo omezení kouření, i když některé organizace, skupiny obhájců a tvůrci politik od toho odrazují, přičemž uvádějí nedostatek důkazů o účinnosti a bezpečnosti. Lidé, kteří kouří, poskytovatelé zdravotní péče a regulační orgány chtějí vědět, zda mohou elektronické cigarety pomoci lidem přestat kouřit a zda je bezpečné je používat k tomuto účelu.

Cíl:

Přezkoumat účinnost, snášenlivost a bezpečnost používání elektronických cigaret s cílem pomoci lidem, kteří kouří tabák v rámci klasických cigaret, dosáhnout dlouhodobé abstinence.

Výsledky analýzy:

Analyzovalo se 78 ukončených studií, což představuje 22 052 účastníků. 17 ze 78 zahrnutých studií bylo nových. Ze zahrnutých studií bylo ohodnoceno deset (všechny kromě jedné přispěly k hlavním srovnáním) celkem s nízkým rizikem zaujatosti, 50 celkem s vysokým rizikem (včetně všech studií) a zbytek s ne zcela jasným identifikovaným rizikem.